วิธีกระโดดเชือกเพิ่มกล้ามเนื้อในเวลา 3 ชั่วโมง

3.    นักเล่นหุ้นปีออาบีพบางคนไนระหว่างเล่นหุ้นบอบออกอาการหลุกหลิกนั่งไม่เป็นที่ ชอบเดินแกว่งไปแกว่งมา ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับพวกเขานิยมทำกันก็เพื่อจะคอยดูว่านักเล่นหุ้นคนใดเล่นตัวไหน?ใครเล่นเก่ง ! ใครมีโชค ? ใครที่ซื้อถูกตัว ! เชือกกระโดดราคาถูก  คือ ซื้อหุ้นตัวไหนหุ้นตัวนั่นมักจะวิ่งขึ้นเลมอ ข้อมูลเหล่านี้ เขาแอบศึกษาจากภาวะการณ์ที่เป็นจริงในห้องค้า การกานย้อนลหรอการยอดูโพยยองคนอื่นไนท้อเปีนเรองเล่ยหายการกระทำอย่างนั้นท้อว่าเปีนส่วนหนึ่งยองการตัดลันไจว่าจะบอหรือจะยายหุ้นยองเราแต่ปีนักเล่นหุ้นบางคนหวงวับาไบ่ยอบบอกไต่ไห้คบอื่นรู้ยองพรรค์นท้อเปีนเรื่องรรรบดา...สูตรไครก็สูตรไคร...บอกทันได้เหรอ นัก[ล่นหุ้นบออาบพไบ่ได้หนายกวาบกึงนักเล่นหุ้นที่เล่นตาบห้องค้าอย่างเดียวนะครับ หากยังมีนักเล่นหุ้นมืออาชีพอีกประเภทหนึ่งที่เรียก1ว่า“นักเล่นหุ้นนออาบีเบหลังกระดานหุ้น”คือ นักเล่นหุ้นขั้นปรมาจารย์ ละเอียดทุกซอกมุม ทำงานประจำโนฐานะนักวิเคราะห์หุ้นไนบริษัทหลักทรัพย์ เป็นพวกสบองไส ไจคอบพัวเตอร สาบารกอ่านกราฟโนรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฎได้เห็นไนจอภาพคอบพัวเตอร บนัดนองแพลบเดียวก็จะบอกได้เลยว่า แนวโน้น แนวหนุนแนวตั้ง แนวนอนบองหุ้นจะพันพวนไปไนทิศทางได จะขึ้นหรือจะลงเมื่อใด เวลาไหนพวกนี้สามารถบอกได้แม่นยำยิ่งกว่าหมอดู !  เชือกกระโดดadidas โปรแกรมต่าง ๆ ที่ ปรากฏในจอภาพคอมพิวเตอร์นั้น ได้บรรจุข้อมูลของหุ้นรวมทั้งสถิติไว้อย่างละเอียดพิสดาร การติความตามข้อมูลนั้นเป็นเรื่องของเทคนิเคิลของหุ้นโดยเฉพาะห้องค้าหุ้นทุกแห่งจะต้องมีคณะทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นไว้บริการลูกค้าหรือไว้เพื่อทำการชื้อขายของตนเอง เทคนเคิลเป็นสาเหตุหนงที่ทำได้นักเล่นหุ้นปวดร้าวในหัวไจและประสาทเสียบาบากต่อบากทั้งนเพราะตลาดเบื่อว่าเทคนิเคัลเป็นตัวบี๋นาหรอเป็นตัวบอกโบล่วงหน้าว่าหุ้นจะบนจะลงหรอจะพันพวนเปลี่ยนแปลงอย่างโร นักเล่นหุ้นที่เล่นตามเทคนิเคิลก็จะเล่นกันตามนั้น นับว่าเทคนิเคิลมีบทบาทและมีความสำคัญทำให้หุ้นขึ้นและตกได้ยิ่งเอาข้อมูลที่ได้จากเทคนิเคิลไปรวมผสมผสานกับจิตวิทยายิ่งทำให้นักเล่นหุ้นส่วนหนึ่งเกิดความสับสนและสร้างความไม่มั่นใจในการชื้อขายหุ้น กระโดดเชือกหมู่  เพราะไม่รู้ว่าเมื่อใดตลาดหุ้นจะเป็นโรคจิตกำเริบ นักเล่นหุ้นนั้นกลัวนักกลัวหนากับเรองบองเทคนิเคัลและจิตวิทยา  ผู้คนจำนวนมากมักคิดว่า นักเล่นหุ้นมืออาชีพหลังกระดานหุ้นต้องราร1วยมหาคาล เพราะเป็นผู้หยั่งรู้เรื่องของหุ้นเหนือมนุษย์ธรรมดาแต่ความจริงแล้ว นักเล่นหุ้นประเภทนี้เก่ง และเชี่ยวชาญทางด้านการอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อการรับจ้างบรรยายเรื่องของหุ้นให้กับองค์การและสถาบันต่าง ๆ เท่านั้นและเท่าที่ผมรู้จักและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับนักเล่นหุ้นมืออาชีพหลังกระดานหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย หรือนักวิเคราะห์หุ้น มือปีนรับจ้างวิเคราะห์หุ้นให้กับพวกฝรั่ง จีน หรือญี่ป่น ส่วนมากแล้วพบว่า  เชือกกระโดดยี่ห้อไหนดี เมื่อเวลาเข้าซื้อหรือขายหุ้นของตัวเองแล้วมักเจ๊งให้เห็นมามากต่อมากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีความหมายเฉพาะตายตัว อย่างจะบอกว่าคนเรียนเก่งสมองเป็นเลิศนั้นจะต้องเป็นผู้มืทรัพย์ มืหุ่นงาม หรือมีความเพียบพร้อมทุกอย่าง คนธรรมดาที่ฉลาดมากหรือฉลาดน้อยและด้อยทางบัญญา แต่ก็มืทรัพย์ มีมรดกหรือเป็นเศรษฐีที่ได้ผุดได้เกิด เพราะขาย0/0/    di    จที่ดินมรดก บุคคลพวกนี้มี'ให้เห็นเกลื่อนกลาด'ในตลาดหุ้นและแถมเล่นหุ้นเก่งซะด้วย ธรรมชาติไม่ได้สร้างความสมบูรณ์ให้กับมนุษย์เฉพาะกลุ่มเฉพาะเหล่า แต่ได้สร้างให้ทุกคนมีส่วนดีและส่วนไม่ดีกันคนละนิดละหน่อย อย่างเบํนคนจนนักจะเป็นพู้บีนิลัยเอื่อเพ้อเฟ้อนฟ...แต่ที่!ปกลัา

 

เชือกกระโดด

9 Comments

บาร์โหน อุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่ช่วยลดอาการปวดหลัง และ เพิ่มความสูงได้ ตอนที่ 2

การพยายามรวบรวมเงินให้ได้มาก ๆ เพื่อเอาไปลงทุนในกิจการอื่นที่มั่นคงกว่า และมีผลประโยชน์มากกว่า นักลงทุนต้องหนนบองหารรกิจที่เราใบ'ต้องเอาเงินออกบาลงทุน นอกจากวิรีที่กล่าวนาแล้ว ด้วยการโบ้เงินคนอื่นบาหนุนหาพลประใยบนอีกนบแหละ พ่น ซอบริษัทประกันภัย ประกันรกยนต์ รุรกิจแบบน เป็นการเรียกเก็บเงินบาโบ้ก่อน แล้วจ่ายกินเบอก่งเวลาหรือเหตุที่ต้องจ่าย เช่นเงินชดเชย เงินค่าประกัน วิธีการนี้ จะทำให้ได้รับผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำ เมื่อมีกิจการที่เริ่มด้นดี ก็ย่อมจะขยายกิจการได้ง่าย ถ้าใครเริ่มด้นด้วยศูนย์ ผลได้ ก็ต้'องเป็นศูนย์ !ยอดแห่งความปรารถนาของนักลงทุนก็คือพยายามสร้างกองทุนของตัวเองขึ้นมา ในชั้นแรก ก็ค่อย ๆ หาประสบการณ์การจัดกองทุนโดยเอาเงินทุนจากญาติ จากเพื่อน หรือจากลูกค้าที่เห่นแมีอ และให้ความไว้วางใจในตัวเราเป็นเดิมพัน เมื่อกิจการเจริญมั่นคง ก็ก้าวสูงขึ้นไปเป็นลำดับ ตั้งกองทุนที่มีขนาด'ใหญ่ และใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อกิจการเจริญจะได้สามารถซื้อบริษัทค้าหลักทรัพย์!ด้ ซึ่งจะทำให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเป็นเศรษฐีไดีไม่ยากเย็น...!เมื่อกลางเดือน มีนาคม 2547  บาร์โหนติดประตูราคา หนุ่มอเมริกันตกงาน มีความลำบากยากแค้น ภรรยาเป็นพยาบาลก็ตกงาน บ้านเช่าก็เก่า แม่ยายก็แก่รถก็แย่ มีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้น แต่ก็มีโชคเข้ามาช่วยยามตกยาก โดยถูกล็อตเตอริ่รางวัลใหญ่กว่า 3,000 ล้านบาท เมื่อนักข่าวถามว่าเขาจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำอะไร หนุ่มผู้ตกงานก็ตอบว่า ก่อนอื่น เอาไปซื้อบ้าน ซื้อรถ แล้วเอาเงินที่เหลือไปจ้างบริษัทบริหารเงินเป็นผู้ดูแล !(ฝรั่งนั้นพอมีเงินเขาจะจ้างนักบริหารเงินมืออาชีพเป็นผู้ดูแลเงินของเขา)ย้อห้าบสำหรับนักลงทุน1.    อย่าซอหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ เพราะเป็นการลงทุนที่เสี่ยง ในสหรัฐมีบริษัทขายหุ้นนอกตลาดมากมาย บริษัทเหล่านี้จะมองหาลูกค้าที่มีฐานะและต้องการลงทุนในอัตราที่มีผลตอบแทนสูงซึ่งในที่สุดก็ถูกบริษัทค้าหลักทรัพย์นอกตลาดต้มตุ๋น คนอเมริกันบางคน มีเงินอยู่ในวงจำกัด แต่ต้องการจะใช้เงินมากกว่าจำนวนเงินที่มี พวกนี้มักจะถูกหลอกให้ซื้อหุ้นนอกตลาด อ้างว่า เป็นหุ้นชั้นดี บาร์โหนประกอบง่าย  เจ้าของกำลังทำรายการเมื่อถึงเวลานั้น เวลานี้หุ้นตัวนี้จะสูงถึง 5 หรือ 10 เท่าตัว ลูกค้ารายหนึ่งมีแผนการจะแต่งงานอีกสามเดือนช้างหน้า จึงพลัดหลงเช้าไปหาบริษัทค้าหุ้นนอกตลาด แล้วในที่สุด ก็ไม่ไต้แต่งงาน เพราะหมดเงิน !2.    อย่าโล่ซอหุ้นเวลายายน ถ้าขายไม่ทันจะเดือดร้อน คนเล่นหุ้นปัน ต้องเป็นคนที่มีประลบการณ์ และใจถึง กล้าไต้กล้าเสีย แต่ส่วนมากพวกนี้เสียมากกว่าได้3.    อย่าซั้อหุ้นกองทุนทโน่นพลงาน หรือมีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยง และอย่าเชื่อโบรกเกอร์ที่แนะให้ซื้อหุ้นเน่า  บาร์โหนสำเร็จรูป หรือซื้อหุ้นตามข่าวลือ4.    จงหลีกเลี่ยงการเล่นหุ้น แบบบาร์จิ้บ หรือทำช๊อตเซลล์ จะมีผลเสียมากกว่าได้5.    อย่ารับจำนองหุ้น หรือให้คนยืมเงินไปซื้อหุ้น ส่วนมากมักจะไม่ได้เงินต้นคืน  [บอได้ปฏิบัติครบตาบบั้นตอนกึงระยะเวลา 20 ปี แล้วจะรวยบั้นบาโต้อย่างไร ?อ่านข้อชี้แนะมาแล้ว บางท่านอาจมีความสับสน จะเป็นด้วยอ่านเพลิน หรือขาดจุดเน้น กับคำถามว่า เมือปฏิบัติครบตามขั้นตอนแล้ว จะเป็นเศรษฐีได้อย่างไร ก็ต้องขอตอบยํ้าให้เห็นเป็นข้อ ๆ ดังนี้1.    ฟอได้[บ้าไปกึกษา และสร้างความคุ้นเคย ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับบรรดาเพื่อนหรือนักลงทุนอื่น ๆ แล้ว ก็ต้องแสดงความสามารถ ด้วยการชี้แนะเรื่องหุ้นทุกรูปแบบ ชี้แนะตามหลักวิชาและต้องมีความเป็นไปได้สูง อย่าแนะนำส่งเดช เพราะจะทำให้ขาดความเชื่อถือ2.    [บอบคุณสมบัติ และคุณภาพเพียบพร้อมแล้ว ก็พยายามแสดงออกด้วยการชักซวนให้นักลงทุน ญาติมิตรสหายร่วมลงทุนด้วยโดยทำตัวเป็นเจ้าของกองทุน และพยายามทำให้เกิดผลงาน อย่างน้อยต้องมีเงินแบ่งได้อย่างสมํ่าเสมอ เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง 3.    ทำกึงบั้นนแล้ว คุณเริ่มจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ยิ่งกองทุนโตเท่าใด นั่นก็หมายถึงรายได้ของคุณจะยิ่งสูงขึ้น ยิ่งมีผู้คนไว้วางใจมากนั่นหมายถึงการตั้งกองทุนขนาดใหญ่หรือเป็นผู้บริหารกองทุนที่มีผลงาน4.    ก้าวสูงบั้นไปอีก ไบ้วิรีการ[อา[งันต่อ[งัน โดยเอาเงินคนอื่นไปตั้งบริษัทค้าหลักทรัพย์นอกตลาด ตั้งกองทุนในรูปแบบที่น่าสนใจ และให้

 

 

บาร์โหน

6 Comments

ทำไมดารานางแบบถึงชอบถ่ายรูปคู่กับห่วงยางฟลามิงโก้

เต็มไปด้วยอันตราย เวลาที่เซลล์ใหม่ไม่ได้ลอกแบบเชลล์เก่าจนเหมือนเปียบอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินไปบอกกับระบบภูมิคุ้มกันให้ตามหาและทำลายเซลล์ที่ผิดปกติและเป็นตัวบ่อนทำลายนี้เสีย กระบวนการนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ ตลอดชีวิตของคนส่วนใหญ่ โซคดีที่เพียงหนึ่งในสามคนเท่านั้นที่จะเกิดเป็นมะเร็งอย่างชนิดที่สามารถตรวจพบได้ กระนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องกันว่า ในชั่วชีวิตของแต่ละคนนั้น คนทุกคนต่างเป็นมะเร็งกันราว6 ครั้ง ทว่าการสำรวจตรวจจับด้วย!เมือของระบบภูมิคุ้มกันที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาช่วยป้องกันพวกเราส่วนใหญ่ ไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาในคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่ ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้ทำหน้าที่ของมัน ด้วยเหตุผลต่างๆ กันสิ่งที่สามารถระงับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ มิดังนี้o โลหะที่เป็นพิษ อย่างเช่นตะกั่ว แคดเมี่ยมและปรอทo สารอินทรีย์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย จากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมo นํ้าตาลทราย0 ไขมันโอเมท้า-6(Omega-6)อย่างเช่นนํ้ามันกั่วเหลืองและนํ้ามันข้าวโพด0  ห่วงยางเล่นน้ำ ความเครียดและความกังวล0 อื่นๆสิ่งที่สามารถส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันมีดังนี้0 วิตามิน อย่างเช่นวิตามินเอ เบต้า-คาโรทีน วิตามินซี อี และบี-60 สารที่คล้ายวิตามิน อย่างเช่นโคเอ็นไชม์ คิว-10 (Coenzyme Q-10)กรดไขมันพิเศษอีพีเอ (EPA) และจีแอลเอ (GLA) แร่ธาตุอย่างเช่นสังกะสี โครเมียมและซีลีเนียม0 กรดอะมีโนอยางเช่นอาร์จินีน (arginine) และกลูตาธิโอน (glutathione)o สารสะกัดจากพืชสมุนไพร อย่างเช่นโสม เอคิเน็คเซีย (echineccea)โพดาร์โค (Pau D’arco) และแอสทรากาสัส (astragalus)0 ปัจจัยด้านโภชนาการ อย่างเช่นโยเกิร์ต กระเทียม กระหลรปลี เอ็น'โซม์ต่างๆ และผักใบเขียวชนิดสด0 อารมณ์ในทางบวก อย่างเช่นความรัก การให้อภัยและการนึกภาพในใจในเชิงสร้างสรรค์เราจะเสรีมกองทัพภูมิตุ้มกันด้วยการปรับปรุงo ปริมาณ ด้วยการผลิตเซลล์สังหารตามธรรมชาติให้มากขึ้น อย่างเช่นเซลล์โลหิตขาวลิมโฟไซท์ (lymphocytes) อินเตอร์ลิวคิน (interluekin) และอินเตอร์เฟรอน (interferon)o (ปรับปรุง)  ห่วงยางแฟนซีเป่าลม คุณภาพ ด้วยการ1.    ลดความสามารถของเซลล์มะเร็งในการซ่อนตัวหลบหนีระบบภูมิตุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงดี จะจู่โจมและทำลายเซลล์ที่ไม่มี “โค้ดที่เป็นระหัสสับ” ของดีเอ็นเอของตัวเรา    ทารกที่อยู่ในครรภ์และมะเร็ง มีความสามารถในการรอดชีวิตพ้นจากการทำลายของระบบภูมิตุ้มกันได้ ก็ด้วยการสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ซื่อว่า เอชซีจี (HCG) ซึ่งทำให้ทารกในครรภ์ซ่อนตัวหลบระบบภูมิตุ้มกันได้พ้น    ปัจจัยการทำลายเนื้องอก หรือ ทิวเมอร์ นีโครซิส  (Tumor necrosis factor) ที่เรียกย่อๆ ว่า ทีเอ็นเอฟ (TNF) ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อสังหารเซลล์มะเร็ง เปรียบเหมือนกับดาบสารยับยั้งทีเอ็นเอฟ จะถูกผลิตขึ้นมาเมื่อมีเอซซีจีอยู่ และก็เปรียบเสมือนกับการสวมฝักหุ้มดาบเอาไว้    เอ็นไซม์สำหรับการย่อยอาหารกับวิตามินอีและเอช่วยกำจัดการปกปิด “ลวง” ที่มือยู่กับเนื้องอกเอาไว้ และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันหาเนื้องอกได้ง่ายขึ้น

 

2.    ให้สารแอนตี้อ็อกซิแดนท์ เราสามารถนำเอาเกราะพิเศษไปให้ภูมิคุ้มกันที่เปรียบได้กับทหาร ได้สวมเอาไว้ป้องกันตัว เพื่อว่าเวลาที่เทสารเคมีร้ายแรงเข้าไปแช่เซลล์มะเร็งให้มันตายไป ทหารภูมิคุ้มกันจะได้รับการปกป้องและสามารถทำหน้าที่สังหารเชลล์มะเร็งอื่นๆ ต่อไปได้    ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็เท่ากับเป็นการจำกัดสมรรถนะของทหารภูมิคุ้มกัน เอ็นไซม์เป็นตัวกระคุ้นธรรมชาติ ที่เร่งปฏิกรียทางทางชีวเคมี เอ็นไซม์ทำให้สิ่งต่างๆ เข้ามารวมกัน เรียกว่า คองจูเกส (conjugases) หรือไม่ก็แยกสิ่งต่างๆ ออกจากกัน ซึ่งเรียกว่า ไฮโดรเลส (hydrolases) ทุกๆ วินาทีร่างกายจะสร้างเอ็นไชม์ออกมาเป็นล้านๆ หากว่าไม่มีเอ็นไซม์ไฮโดรเลสอยู่ในกระเพาะอาหาร การย่อยอาหารก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้    ร่างกายของเราสร้างเอ็นไชม์การย่อยอาหารขึ้นมาก็เพื่อทำให้อาหารแตกตัวลงเป็นโมเลกุลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กล่าวคือ โปรตีนถูกย่อยลงเป็นกรดอะมิโนด้วยการกระทำของเอ็นไชม์ที่ชื่อว่าโปรตีส (proteases) รวมทั้งทริพ'ชิน (trypsin) และ'ไคโมทรีพ'ชิน (chymotrypsin) แป้งถูกย่อยไปเป็นนํ้าตาลเชิงเดี่ยวด้วยการกระทำของอามีเลส(amylase)

 

ไขมันถูกย่อยลงไปเป็นกรดอะมิโนและกลีเชอโรล ด้วยการกระทำของไลเพส (lipase)บรรพชนของเรารับประทานอาหารที่มีอาหารที่ไม่ได้ปรุงให้สุกรวมอยู่ด้วยในปริมาณมาก    การปรุงอาหารให้สุกทำให้เอ็นไซม์ผิดไปจากธรรมชาติเหมือนกับการเปลี่ยนไข่ขาว  ขายห่วงยางแฟนซีราคาถูก จากที่เคยเป็นวุ้น ไปเป็นสีขาว เวลาที่ปรุงให้สุกแล้วเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง มีเอ็น'ใชมไฮโดรเลส (hydrolase) เป็นส่วนหนึ่งของไลโบโซม (libosome) หรือ“ถุงกำจัดขยะ”  ซึ่งเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับเช็ดซับซากเศษสกปรกจากเซลล์และทำลายเชื้อโรคทั้งหลายที่บุกรุกเข้ามาในร่างกายเมื่อบรรพชนของเรากินอาหารแบบที่มีอาหารที่ไม่มีการปรุงให้สุกร่วมอยู่ด้วยในปริมาณมาก พวกเขาก็มี'โชค ได้รับ “เอ็นไซม์บำบัด” เป็นผลิตผลพลอย  แพยางเป่าลมแบบเยอะที่สุด ได้ร่วมเข้ามาด้วยเป็นประจำ เอ็นไซม์ชนิดที่ทำให้สารประกอบแตกตัวพวกนี้ จะช่วยในการย่อยอาหาร และประมาณ 10 % ของเอ็นไซม์ที่ไม่ได้ใช้ จะข้ามผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสโลหิตในตอนท้ายเป็นที่กระจ่างชัดว่า คนที่ขาดอาหารแต่ไม่ขาดสารอาหารที่สำคัญ จะมี

 

 

ห่วงยางแฟนซีให้เช่า

0 Comments

โหนบาร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ผมเลี้ยวเข้าโอเซียนไดรฟ่ และเริมมองหารถพอร์ชสืเหลืองแม้ว่าจะถูกเบนความสนใจไปบ้างจากทิวทัศน์ทางด้ายซ้าย ทันใดนั้น...ที่อยู่ถัดไปจากแนวต้นปาล์มและเนินทรายเตี้ยๆ นั่น...คือทะเลที่มีคลื่นลมแรง ผมผิวปากเหมือนกับพวกคนงานเวลามีสาวนุ่งสั้นเดินผ่านเขตก่อสร้างของเขา นี่เป็นทะเลที่เซ็กชี่แห่งหนึ่งเลย ผมไม,ได้เห็นนํ้าทะเลสีฟ้าขนาดนี้มาตั้งแต่เขามีการย้อมสืโปสต์การ์ดของเมืองบอร์นเมาท์[1]เพื่อทำให้ช่องแคบอังกฤษดูเหมือนมหาสมุทรอินเดีย เมื่อสองวันก่อนผมเพิ่งเจอกับนํ้าแข็งที่ปกคลุมไปทั่ว แล้วดูตอนนี้สิ“เอ้ พอล'' อเล็กชาสั่งให้ผมหันมามองถนนอีกครั้ง พอดีกับที่ผมเกือบจะเสยเข้ากับบั้นท้ายของรถมินิแวนคันเล็กคันหนึ่งที่มืประตูหลังตกแต่งด้วยไม้เทียม...มินิคลับแมนปี 1980 นี่คือการนัดพบของเรารถของไมอามินิราวห้าหรือหกคันที่คอยคุ้มกันให้เรามาตลอดขับเรียงแถวผ่านไปช้าๆ แล้วเราก็โบกมือและส่งยิ้มให้พวกเขาเพื่อแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ คันสุดท้ายในแถวคือรถของโทนี่ เขาหยุดและไขกระจกลง“ บาร์โหนอเนกประสงค์ แล้วเจอกันนะพอล อเล็กซา โทร.หาผมถ้าต้องการนะ”“ขอบคุณอีกครั้งครับโทนี่” ผมพูด “คุณช่วยชีวิตเราไว้” เป็นครั้งหนึ่งที่ประโยคนื้!ม'ได้กล่าวแบบลอยๆ ครับ6.เฮซุสกำลังนั่งอยู่ใต้ร่มกันแดดที่ทำเป็นรูปต้นปาล์ม ขาของเขาแยกกว้าง มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งติดอยู่ที่หูฃวา และแว่นกันแดดถูกดันขึ้นไปเหมือนที่คาดผมบนเส้นผมหยิกสั้นสีดำสนิท เป็นที1ชัดเจนว่าดวงตาของเขาพยายามสะกดจิตให้ผู้หญิงที่เดินผ่านไปทุกคนชื่นชมกับพวงกุญแจขนาดใหญ่ของรถพอร์ชที่วางอยู่บนโต๊ะ เขาอายุประมาณสามสิบหรืออาจจะสามสิบห้า และเห็นอยู่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการกระชับกล้ามเนื้อของตัวเอง เพิ่มสีแทนให้ผิวพรรณ และจ้องมองตัวเองอยู่หน้ากระจก'‘ซ่ายจ้ะที่รัก ซ่าย'จ้ะ'ที่'รัก เดี๋ยวผมปาย หกโมงนะ เดี๋ยวผมปายที่รัก บายบาย'’ เขาปิดโทรศัพท์มือถือ ผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงมีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นกับการพบผมในเวลาและสถานที่ที่เจาะจง แต่กลับไม่มืปัญหาอย่างสิ้นเชิงกับการสัญญาว่าจะไปเจอใครบางคนคืนนื้คำตอบมันเห็นกันอยู่ ผมไม่ใช่ที่รัก“เฮ-ชูสสสเหรอ”“ซ่าย” เขามองขึ้นมาอย่างเหนื่อยอ่อน“พอล เวสต์ครับ" ผมยื่นมือออกไปใช้เวลาไม่ถึงห้าวินาทีเขาก็นึกออกว่าไอ้หมอนี่เป็นใคร“เฮ้ พอล เป็นไงเพื่อน” เขายืนขึ้น จับมือของผม ดึงผมเช้าไปจนห้วนมของเราถูกัน และตบหลังผมอย่างจริงใจ  ขายบาร์โหนประกอบง่าย เราต้องเป็นเพื่อนร่วมทัพในอดีตชาติกันมาแน่ “โอ้ว ขับรถมาเป็นไงบ้างเนึ่ย”

 

“โอ้ว ดีครับ” ผมไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องการปล้นรถสักเท่าไหร่“นั่นรถคุณเหรอ เยี่ยม นั่นรถผม...คุณคิดว่าไง”“เยี่ยม” ผมบอกเขา“ข่าย เยี่ยมเลย เพื่อน นั่งสิ”“นี่อเล็ก,ชา” เขาสังเกตเห็นเธออยู่ก่อนแล้วละ และกวาดสายตาไปทุกส่วนของร่างกายเธอแล้วด้วย“เอ้ อเล็กซา ยินดีที่ได้พบครับ” เฮชุสจับมือกับเธออย่างเป็นทางการ โค้งคำนับเหมือนเจ้าชายที่งานปาร์ตี้ในสวน แล้วจากนั้นก็หันไปทางอื่นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งในเสื้อบิกินีทาผิววิบวับเดินผ่านไป ผมมองเห็นแววสบประมาทในสายตาของอเล็กซา“กินข้าวเช้าหรือยัง” เฮซุสส่งเสียงออกมาเกือบเหมือนเวลาคนฝรั่งเศสพูดคำว่า” ผมตอบ“ยังค่ะ” อเล็กชาพูด ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โหนบาร์กล้าม เธอกำลังจะทำโทษผู้ชายคนนั้ด้วยการสั่งอะไรมากินโดยให้เขาจ่ายเฮชุสหัวเราะและหันไปหาสาวร่างสูงผิวสีกาแฟในเสื้อเชิ้ตขาวและกระโปรงสั้นสีดำซึ่งกำลังใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบสั่งอาหารของร้าน“เอ้ ยูเลียนา ขอเมนูหน่อยสิจ๊ะ” โหนบาร์เพิ่มความสูง  เฮชุสร้องเรียก เขาส่งยิ้มหวานที่ สุดให้หญิงสาว เธอ เสร็จจากการใส่ข้อมูลแล้วก็เดินเยื้องย่างมาหาพร้อมกับเมนูหนึ่งมัด สะโพกของเธอสะบัดไปทางซ้ายแล้วก็ย้ายมาทางขวาจนผมแน่ใจว่ามันอาจจะเหวี่ยงใส่โต๊ะตอนเดินมาก็ได้ ส่วนที่มั่นคงเพียงอย่างเดียวของเธอดูจะเป็นหน้าท้องที่เจาะสะดือเท่านั้น ถ้านี่เป็นมาตรฐานทั่วไปของสาวเสิร์ฟในเซาท์บีชละก็ ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เวลากับที่นึ่เพื่อกินแล้วก็ดื่มอย่างเดียวก็พอร้านอาหารก็เซ็กชี่พอๆ กับพนักงานเสิร์ฟ มันกินเนื้อที่ของลานกว้างที,เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมแนวอาร์ตเดโคแห่งหนึ่ง อาคารสี่ชั้นแถวยาวสีฟ้านํ้าทะเลกับสี่งที่ดูเหมือนหอควบคุมการจราจรทางอากาศสีชมพูสดอยู่ตรงกลางซุ้มประตูด้านหน้าตึก มีป้ายชื่อติดไว้ที่ด้านข้างของหอควบคุมนื้ด้วยตัวหนังสือนีออนสีม่วงแบบไฟกะพริบ เขียนว่า‘เคลียร์วิว’ ความหมายตรงตัวเลยครับ เพราะมองจากตรงนี้คุณจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทะเลแอตแลนติกสีฟ้าเฮ1ชสถามผมเกี่ยวกับการเดิน'

 

ทาง'ที่ผ่า' แต่คอยพับเปิดปิดโทรศัพท์ของเขาทุกๆ สามวินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้พลาดการรับสายหรือข้อความใดๆ เลย และในระหว่างการเปิดปิดนั้น เขาก็จะสอดส่ายสายตาเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเพศหญิง เมื่อพบสักคนเดินเข้ามาใกล้พอ เขาก็จะส่งเสียงทัก ‘เอ้’ เพื่อเริ่มบทสนทนา อเล็กชาหยุดพูดอย่างรวดเร็ว แล้วทำหน้าบึ้งใส่เขาพร้อมขนมปังฌเกิลในมือและมิลค์เชกที่เธอลังมา“เอาละ แล้วเรื่องการเต้นแบบสกอตนั่นล่ะ” ดึงข้อ ผมพยายามจะควบคุมบทสนทนาให้นำไปสู่ความเป็นจริง“เอ้ คลารา” เฮชุสร้องเรียกผู้หญิงทรงสะบึมร่างเล็กคนหนึ่งที่ดูเหมือนเธอกำลังพยายามช่วยประหยัดทรัพยากรผ้าของโลกอยู่ด้วยการซื้อเสือผ้าที'เล็กกว่าตัวเองสามเท่า แม้ร่างกายท่อนบนของเธอจะใช้ปริมาณชิลีโคนของโลกไปมากก็ตาม มันต้องเป็นของปลอมแน่ๆ แต่ถึงกระนั้นก็เถอะ ผมต้องสารภาพว่าคลาราเป็นสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่อยากจะเรียกเธอว่า ที่รัก เธอคงจะสะสมแต้มบัตรสมาชิกร้านเสริมสวยไว้อย่างแน่นอน ขาของเธอนั้นเนียนเรียบและส่องประกายเหมือนงานพ่นสีรถใหม่เอี่ยมสักคัน เธอแวะมาและยิ้มให้เฮชุส“นั่งสิจ๊ะ” เขาชวนเธอโดยลากเก้าอี้ให้ เธอทำตามอย่างอายๆ  คือ เมืองริมชายทะเลขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ

 

บาร์โหนติดประตูราคาถูก

1 Comments

วิธีสังเกตุห่วงยางแฟนซีของแท้กับของปลอม

 

 

 

เมืองที่เต็มไปด้วยเกสต์เฮาส์ที่ไอโรคจิตมือมีดอาศัยอยู่กับศพของแม่ผมเกือบจะดีใจเลยละที่แทบทุกหลังติดป้ายไว้ว่า ‘ไม่ว่าง’เราแล่นผ่านถนนที่ตัดผ่านกัน มองหาโรงแรมที่เปิดอยู่ แต่ไม่มีสัญญาณของกิจกรรมใดๆ เลยยกเว้นแต่ธงที่โบกสะบัดเป็นครั้งคราวในสายลม มีธงชาติอเมริกันประดับอยู่นอกบ้านแทบทุกหลัง รู้สืกเหมือนกับพวกเขากำลังบอกว่า ‘เอ้ย ถ้าไม่ใช่อเมริกัน อย่าแหย็มเข้ามาที่นี่นะ’ หรืออะไรสักอย่างที่วิบัติพอๆ กัน“ไปกันเถอะ” อเล็กชากล่าว เธอเปิดไฟในรถและกำลังพินิจพิเคราะห์หน้าที่มีข้อมูลของนิวเจอร์ชีย์ในหนังสือแผนที่ “เรากลับไปแอตแลนติกชิตี้กันเถอะ จากนั้นก็ไปฟิลาเดลเฟิยและไปขึ้นไฮเวย์ก็ได้นะ” ดูเหมือนว่าภาวะฉุกเฉินของสถานการณ์นี้ช่วยรักษาเธอให้หายจากโรคภูมิแพ้แผนที่แล้วเป็นไปตามบทครับ ไฟหน้ารถของเราส่องไปเจอป้ายที่เขียนว่า‘ว่าง’เราหยุดรถและจ้องมองป้ายเคลือบเงาแกะสลักรูปดอกเดชี,(หรืออาจจะเป็นรอยกระสุนปีน)  ห่วงยางให้เช่า ถูกแขวนไว้ด้วยโซ่เล็กๆ สองเส้นกับตูไปรษณีย์เหมือนที่แขวนคอนักโทษ คำว่า ‘ว่าง’ เขียนด้วยสีดำ และช่องที่น่าจะถูกเสียบด้วยคำว่า ‘ไม่’ นั้นว่างเปล่า“เราจะลองดูมั้ย” ผมถาม จังหวะเวลาแบบนี้ดูเหมือนจะลื่นไหลมากเกินไปนะ เหมือนฉากหนึ่งในหนังสยองขวัญเรื่องโรสแมรืส์ เบบี้15เมื่ออาการปวดท้องของมือา ฟาร์โรว์นั้นแย่มากจนเธอตัดสินใจที่จะไป16 โรสแมรีส์ เบบี้ (Rosemary’s Baby) เป็นภาพยนตร์สยองขวัญอเมริกันที่ออกฉายในปี 1986 เขียนบทและกำกับโดยโรมัน โปลันสกี้ (Roman Polanski) ดัดแปลงจากนวนิยายขายดีของไอร่า เลวิน (Ira Levin) ที่เขียนขึ้นในปี 1967 โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมเป็นอย่างมาก ได้เข้าชงและกวาดรางวัลมากมายจาก•หลายสถาบัน รวมทั้งยังถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 9 ของ '100 ปี...100 สยองขวัญ'

 

จากสถาบันภาพยนตร์อเมริกัน (The  รกด้วย  ตรวจดู ทันใดนั้นอาการปวดก็หายไป และทายาทของปีศาจก็เป็นอิสระพร้อมจะแผ่ขยายความชั่วร้ายของมันต่อไป หรือว่าทั้งเมืองกำลังหลอกล่อพวกเราไปสู่การควบคุมของมันทันทีที่เราตัดสินใจจะหันหลังกลับนะผมจะลงไปดูว่ามือะไรผิดพลาดหรือเปล่า” ผมพูด “บางทีคำว่า ‘ ห่วงยางแฟนซีสำเพ็ง ไม่’อาจจะหลุดร่วงอยู่ก็ได้”“ฉันจะไปกับคุณด้วย” อเล็กซากำลังจ้องไปที่บ้านสีม่วงและเขียวหลังนี้ ดูเหมือนว่าเธอไม่อยากจะอยู่ข้างนอกคนเดียว“ฟังนะ ถ้าผมไม่กลับมาในสองนาที หรือคุณได้ยินเสียงร้องแบบน่าขนลุกละก็ ให้ขับหนีไปชะและทิ้งผมไว้ อ้อ...ผมลืมไป คุณขับรถเกียร์ออโต่ไม่ได้นี่นา'’“เซอะ ฉันจะถามผู้ชายอกสามศอกสักคนก็ได้” เธอพูด วินาทีต่อมาเธอก็สาวเท้าขึ้นบันไดไปยังเฉลียงทางเข้าบ้านประตูหน้าเปิดออกก่อนที่เธอจะกดกริ่งหรือเคาะประตู ผู้หญิงใบหน้าขาว ผมขาว ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางแสงไฟสีเหลือง ปากของเธอเปิดขึ้นและปิดลง แต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแหงละ เมื่อผมไขกระจกหน้าต่างรถลงมาก็ได้ยินซัดขึ้นมาหน่อย“...ดอลลาร์ต่อคืน” ผู้หญิงคนนั้นกำลังพูด “แค่คืนเดียวเหรอคะ”“แค่คืนเดียวค่ะ” อเล็กชาบอก“ไปจนสุดช่วงตึก เลี้ยวซ้าย ขับไปจนถึงถนนที่สอง ไม,ใช่สายแรกนะ และไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงสวนหลังบ้าน ฉันจะไปรอตรงนั้นและเปิดให้คุณเข้ามาค่ะ” ผู้หญิงคนนี้กล่าวทั้งหมดออกมาด้วยเสียงสันเทาเนิบช้า  ห่วงยางแฟนซีขายส่ง ฟังเหมือนเธอเพิ่งจะฟืนจากความตายเหลือเกิน คุณอาจสงสัยอยู่ใช่ไหมว่ามีญาติผีดิบฟืนคืนชีพของเธออีกสักกี่คนที่กำลังคอยอยู่ในสวนด้านหลังพร้อมด้วยมีดเล่มใหญ่ คุณอาจสงสัยอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วล่ะครับ ถ้าคุณไม่ใช่ชายอังกฤษผู้กล้าหาญและไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ!ดๆ อย่างผมน่ะนะเราขับตรงไปยังมุมถนนอย่างที,เธอบอกมา ในกระจกผมมองเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังจ้องมองมา ราวกับกำลังตรวจดูตามถนนว่ามีพยานรู้เห็นการหายตัวของพวกเราหรือเปล่า6.ห้องโถงถูกตกแต่งด้วยกรอบรูปทีมีภาพประภาคารขนาดใหญ่โปสเตอร์นักท่องเที่ยวกำลังหัวเราะอยู่บนชายหาดที่มีแดดจัด และภาพสีนํ้าที่เป็นได้ทั้งรูปพระอาทิตย์ตกดินตอนมีเมฆหนาปกคลุม

 

หรือรูปนกนางนวลสองตัวบินประสานงากันกลางอากาศจนนองเลือดเจ้าของโรงแรมอายุประมาณหกสิบ ไม่ใช่หกร้อยปีอย่างที่ผมจินตนาการไว้ เธอห1อหุ้มตัวเองด้วยชุดไหมพรมตัวยาวสีเขียวเข้มสีเดียวกับเสาที่ยึดเฉลียงด้านนอกของเธอไว้ ชุดไหมพรมนั้นมีปกสูงจนผมสีเทาดัดหยิกหย็องของเธอดูเหมือนฝาจุกหรูหราบนขวดนํ้าหอมสักขวดเธอถามคำถามทั่วไปกับเรา ประมาณว่ามาจากไหน และกำลังจะไปไหนกัน โชคดีนะครับที่เธอไม่ได้จับสองคำถามนี้มารวมกัน และถามว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นเราถึงมาลงเอยที่นี่ได้ เราอธิบายสำเนียงต่างถิ่นของเรา  แพยางเป่ามราคาถูก และเธอก็บอกว่าเธออยู่กับน้องสาวซึ่งจะเป็นคนเตรียมกาแฟไว้ให็ในห้องโถงตอนแปดโมงสิบห้าของเช้าวันถัดไป“คุณไม่ทำอาหารเช้าหรือครับ” ผมถาม“โอ้ว ไม่จ้ะ กาแฟตอนแปดโมงสิบห้า”“แล้ว เราจะไปหามื้อ เย็นทานได้ที่ไหนบ้างครีบ”“โอ้ว ใช่” เธอให้ใบปลิวกับเราสองสามใบสำหรับสถานที่ที่เปิดตลอดทั้งปี หนึ่งในนั้นเป็นร้านเล็กๆ ที่ดู,น่าสนใจดี“เราเดินไปไดีไหมครับ”“โอ้ว ได้จ้ะ ร้านทั้งหมดตั้งอยู่ไม่เกินสิบช่วงตึกจากตรงนี้” ดูเหมือนเธอจะเริ่มต้นทุกประโยคด้วยคำว่า ‘โอ้ว’ ราวกับชีวิตเต็มไปด้วย  คำถามอันน่าประหลาดใจ แม้ว่าเธออาจจะต้องถามสิงเดียวกันนี้กับแขกทุกคนที่เข้ามาก็ตาม บางทีเธอคงลืมพวกเขาไปหมดแล้วกระมังตั้งแต่หน้าร้อนหมดลง

 

 

ห่วงยางแฟนซี

1 Comments

Your business. Your life.

Learn From Us

Lorem ipsum dolor sit amet, ullum nullam es possim sed et. Virtute ancillae mel ne, quo ean adhuc del principes persequeris, ius alii pro priae maxima accommodare ea. Zril aliquam fabulas mei in. Epicurei adipisci pro ex, vidisse minimum volupta ius eu vero eos et accusam et justo duo dolores.

 

Eros quaestio explicari ut per. No quo amet necessitatibus, sit ei putent appetere. Lobortis urbanitas efficiantur ut has. Has at modus nemore prodesset. Eleifend abhorreant ullamcorper per cu. Sea vide graeco possim.

Creative thinking inspires great ideas. Get thinking!