วิธีกระโดดเชือกเพิ่มกล้ามเนื้อในเวลา 3 ชั่วโมง

3.    นักเล่นหุ้นปีออาบีพบางคนไนระหว่างเล่นหุ้นบอบออกอาการหลุกหลิกนั่งไม่เป็นที่ ชอบเดินแกว่งไปแกว่งมา ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับพวกเขานิยมทำกันก็เพื่อจะคอยดูว่านักเล่นหุ้นคนใดเล่นตัวไหน?ใครเล่นเก่ง ! ใครมีโชค ? ใครที่ซื้อถูกตัว ! เชือกกระโดดราคาถูก  คือ ซื้อหุ้นตัวไหนหุ้นตัวนั่นมักจะวิ่งขึ้นเลมอ ข้อมูลเหล่านี้ เขาแอบศึกษาจากภาวะการณ์ที่เป็นจริงในห้องค้า การกานย้อนลหรอการยอดูโพยยองคนอื่นไนท้อเปีนเรองเล่ยหายการกระทำอย่างนั้นท้อว่าเปีนส่วนหนึ่งยองการตัดลันไจว่าจะบอหรือจะยายหุ้นยองเราแต่ปีนักเล่นหุ้นบางคนหวงวับาไบ่ยอบบอกไต่ไห้คบอื่นรู้ยองพรรค์นท้อเปีนเรื่องรรรบดา...สูตรไครก็สูตรไคร...บอกทันได้เหรอ นัก[ล่นหุ้นบออาบพไบ่ได้หนายกวาบกึงนักเล่นหุ้นที่เล่นตาบห้องค้าอย่างเดียวนะครับ หากยังมีนักเล่นหุ้นมืออาชีพอีกประเภทหนึ่งที่เรียก1ว่า“นักเล่นหุ้นนออาบีเบหลังกระดานหุ้น”คือ นักเล่นหุ้นขั้นปรมาจารย์ ละเอียดทุกซอกมุม ทำงานประจำโนฐานะนักวิเคราะห์หุ้นไนบริษัทหลักทรัพย์ เป็นพวกสบองไส ไจคอบพัวเตอร สาบารกอ่านกราฟโนรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฎได้เห็นไนจอภาพคอบพัวเตอร บนัดนองแพลบเดียวก็จะบอกได้เลยว่า แนวโน้น แนวหนุนแนวตั้ง แนวนอนบองหุ้นจะพันพวนไปไนทิศทางได จะขึ้นหรือจะลงเมื่อใด เวลาไหนพวกนี้สามารถบอกได้แม่นยำยิ่งกว่าหมอดู !  เชือกกระโดดadidas โปรแกรมต่าง ๆ ที่ ปรากฏในจอภาพคอมพิวเตอร์นั้น ได้บรรจุข้อมูลของหุ้นรวมทั้งสถิติไว้อย่างละเอียดพิสดาร การติความตามข้อมูลนั้นเป็นเรื่องของเทคนิเคิลของหุ้นโดยเฉพาะห้องค้าหุ้นทุกแห่งจะต้องมีคณะทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นไว้บริการลูกค้าหรือไว้เพื่อทำการชื้อขายของตนเอง เทคนเคิลเป็นสาเหตุหนงที่ทำได้นักเล่นหุ้นปวดร้าวในหัวไจและประสาทเสียบาบากต่อบากทั้งนเพราะตลาดเบื่อว่าเทคนิเคัลเป็นตัวบี๋นาหรอเป็นตัวบอกโบล่วงหน้าว่าหุ้นจะบนจะลงหรอจะพันพวนเปลี่ยนแปลงอย่างโร นักเล่นหุ้นที่เล่นตามเทคนิเคิลก็จะเล่นกันตามนั้น นับว่าเทคนิเคิลมีบทบาทและมีความสำคัญทำให้หุ้นขึ้นและตกได้ยิ่งเอาข้อมูลที่ได้จากเทคนิเคิลไปรวมผสมผสานกับจิตวิทยายิ่งทำให้นักเล่นหุ้นส่วนหนึ่งเกิดความสับสนและสร้างความไม่มั่นใจในการชื้อขายหุ้น กระโดดเชือกหมู่  เพราะไม่รู้ว่าเมื่อใดตลาดหุ้นจะเป็นโรคจิตกำเริบ นักเล่นหุ้นนั้นกลัวนักกลัวหนากับเรองบองเทคนิเคัลและจิตวิทยา  ผู้คนจำนวนมากมักคิดว่า นักเล่นหุ้นมืออาชีพหลังกระดานหุ้นต้องราร1วยมหาคาล เพราะเป็นผู้หยั่งรู้เรื่องของหุ้นเหนือมนุษย์ธรรมดาแต่ความจริงแล้ว นักเล่นหุ้นประเภทนี้เก่ง และเชี่ยวชาญทางด้านการอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อการรับจ้างบรรยายเรื่องของหุ้นให้กับองค์การและสถาบันต่าง ๆ เท่านั้นและเท่าที่ผมรู้จักและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับนักเล่นหุ้นมืออาชีพหลังกระดานหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย หรือนักวิเคราะห์หุ้น มือปีนรับจ้างวิเคราะห์หุ้นให้กับพวกฝรั่ง จีน หรือญี่ป่น ส่วนมากแล้วพบว่า  เชือกกระโดดยี่ห้อไหนดี เมื่อเวลาเข้าซื้อหรือขายหุ้นของตัวเองแล้วมักเจ๊งให้เห็นมามากต่อมากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีความหมายเฉพาะตายตัว อย่างจะบอกว่าคนเรียนเก่งสมองเป็นเลิศนั้นจะต้องเป็นผู้มืทรัพย์ มืหุ่นงาม หรือมีความเพียบพร้อมทุกอย่าง คนธรรมดาที่ฉลาดมากหรือฉลาดน้อยและด้อยทางบัญญา แต่ก็มืทรัพย์ มีมรดกหรือเป็นเศรษฐีที่ได้ผุดได้เกิด เพราะขาย0/0/    di    จที่ดินมรดก บุคคลพวกนี้มี'ให้เห็นเกลื่อนกลาด'ในตลาดหุ้นและแถมเล่นหุ้นเก่งซะด้วย ธรรมชาติไม่ได้สร้างความสมบูรณ์ให้กับมนุษย์เฉพาะกลุ่มเฉพาะเหล่า แต่ได้สร้างให้ทุกคนมีส่วนดีและส่วนไม่ดีกันคนละนิดละหน่อย อย่างเบํนคนจนนักจะเป็นพู้บีนิลัยเอื่อเพ้อเฟ้อนฟ...แต่ที่!ปกลัา

 

เชือกกระโดด

Write a comment

Comments: 9